_YellowCSS Events

Elk type evenement kent een ander karakter. Dit karakter laat haar schetsen door de interactie dat plaats vindt. Zo zijn de CSS events (Congres, Seminar en Symposium) van elkander verschillend in type deelname en interactie.

De interactie dat gewenst is voor congressen, het in twee richtingen kunnen zenden, staat haaks op de interactie van een seminar, waar echt nog van zenden en ontvangen wordt gesproken. De deelnemer neemt een passieve rol aan ter informatievergaring door ontvangen. In een symposium daarentegen staat dit weer haaks op de rol waarin informatie wordt verzameld. De interactie is alhier dat de deelnemer actief zijn informatie vergaart, maar zich wel onder de kapstok van ontvangers scharen, maar dan actief een zender zoeken.

Hoe kunnen we deze verschillende wijzen van interactie ondersteunen en aan het licht brengen? Hoe kunnen we simpele techniek gebruiken in het ondersteunen en fun en functioneel maken van deze verschillende wijzen van interactie. Mag ik u voorstellen aan Embraceled _Yellow.

Embraceled _Yellow kan met haar functionaliteiten en ondersteuning een passende invulling geven. Het gaat namelijk allemaal om de gewenste vorm van interactie. Wie deelt wat en welk doel dient het.

Onder _Yellow hebben we een aantal functies geschaard welke de organisator in staat stelt gemakkelijk te kunnen inspelen op het type interactie en het de deelnemer toelaat zich hiermee te kunnen uiten.

Match! Op zoek naar de zender of gelijkgestemden? Met de slimme Embraceled _Yellow wordt een deelnemer in staat gesteld snel zijn bron van inspiratie of gelijkgestemde te vinden. Dit alles vind plaats op basis van overeenkomstige voorkeuren.

Divide! Hier maakt _Yellow het leven van een organisator heel gemakkelijk. Wanneer geplande activiteiten, onderverdelingen of opdelingen in ruimte of programma een rol gaan spelen, biedt dit uitkomst. _Yellow maakt ook de deelname van de deelnemer informatiever en interactiever. Welke afdelingen zijn er samen gekomen, wie waren de projectleiders of winnende collegae, wie stonden nu voor welke resultaten? Vooraf ingegeven informatie, kan op elk gewenst moment in het licht worden gezet.

Vote! Dit stelt de deelnemer in staat echt onderdeel te worden van de thematiek. Iedere deelnemer heeft namelijk een uniek stukje van het collectief in te leggen. De beweegredenen achter de stellinginname kunnen middels interactief stemmen worden besproken. Met ons vote-in-light systeem bekennen we immers, naast een collectieve uitslag, een individuele kleur. Voor een spreker een ideale gelegenheid om interactie aan te gaan met zijn deelnemers.

Embraceled _Yellow - Maakt het Fun en Functioneel


Ik wil dit!

Functies

Onze andere producten