_PurpleTrade Shows

Welkom in de wereld van efficient, snel en effectief. Een standhoudersevenement ofwel Trade Show, in beeldspraak een lange endurance race van herhaadelijk korte sprints. Een standhouder die zoveel mogelijk passende exposure zoekt onder de bezoekende deelnemers.

Trade Shows zijn veelal gesponsorde evenementen voor hele specifieke industrie. Een samenkomen van alle spelers van de markt, op zoek onder de bezoekende deelnemers naar een rijkelijk vervolg.

Ver van tevoren wordt standplaats, materiaal en bemanning al geboekt voor die slopende sprints van interactie op interactie. Onder de bezoekende deelnemers kunnen namelijk die unieke matches zijn, welke de business kunnen laten groeien. Zo snel en effectief mogelijk zoekend naar de point of sale. In steeds grotere mate zien we Trade Shows steeds populairder worden, dit omdat zij een meest specifiek passend samenkomen kan facilliteteren van gesegmenteerde industrie en afnemers.

Deelnemers plannen ook steeds verder vooruit. Vooraf hebben de meeste deelnemers zich al vastgelegd op de te nemen route, van producten, bedrijven en relaties. Als water dat door kloofjes in het zand een nieuwe weg maakt, verspreidt het belang zich over het Trade Show plein. De deelnemers laten zo elke standhouder dromen van het voorbij zien komen van stromend water van deelnemers.

De bezoeker weet net als de standhouder; waarvoor, voor wie en voor wat hij komt. Net als dat de standhouder heel specifiek moet zijn met zijn maar eenmaal te vergeven tijd, zo ook de deelnemende bezoeker. Beide zoeken zij de exacte match en de meest snelle en efficiente route daartoe.

De enige wijze om toch die deelnemer te trekken naar de stand, lijkt het het heel spicy maken van stand, mens en materiaal. Dit behoeft namelijk het lessend stromend water ter compensatie. Met product demonstraties, nieuw-nieuw-nieuw elementen, boot-lokkers, allen voor het aftroeven van de comcurrentie. Allen zoekende naar vulling van de stand, daar een lege stand, zo angstig stil is.

Hoe kunnen we onder het vertoon van al deze poespas, dan toch die juiste mensen samen te brengen? Mensen die wat voor elkaar kunnen betekenen. Niet omdat ze bevangen zijn geraakt door de poespas, maar omdat ze beiden elkaar op basis van wederzijdse overeenkomsten wilden vinden.

Hoe brengen we meetbaar, live, nu! Snel en effectief de juiste mensen bij elkaar. Hoe kunnen we van onvoorspelbare stroompjes water en toeval, kanaliseren, integreren en met het juiste waterschap over het stromend water heersen. Mag ik u voorstellen aan Embraceled _Purple, geboren uit de competentie van correct waterschap, omdat we Hollanders zijn!

Met gebruik van de interactieve armband de _Purple en haar allesmetende, wetende infrastructuur, geintegreerd in het plein van standhouders, gooien we gecontroleerd de sluizen open. We laten sponsor, bezoeker en standhouder vooraf aangeven wat ze zoeken, wat de interesses zijn, ofwel het doel verwoorden waarvoor ze komen. Hierna volgt enkel; de competentie van proper waterschap.

  • Hoe voorspelbaar zijn de wandelpaden van deelnemers;
  • Hoe lang staat een bezoeker op een stand;
  • Welk type deelnemer bezoekt naar ratio welk type standhouder;
  • Is het bombardement van lokkertjes wel rendabel t.o.v. het aantal passende connecties gemaakt;
  • Heeft een standlocatie naast de koffiehoek nu zoveel meer effectieve sales dan de entree-positie?
  • Is middels lay-out van het standtterein, van wandelpaden en facilliteiten bezoekersstromen te regelen of te voorspellen?

Wat nou als je dit allemaal zou weten? Dan zou je Embraceled _Purple heten.


Ik wil dit!

Functies

Onze andere producten